Algemeen

(i) Gekochte eBoek-titels kunnen niet worden geretourneerd, afgedrukt, terugbetaald of geruild.

(ii) Indien u technische problemen ondervindt bij het downloaden of het vinden van een titel of onderwerp, gelieve ons te contacteren

(iii) Het is u toegelaten om de e-boeken te downloaden, maar de licentie is enkel voor u persoonlijk en is niet exclusief en/of overdraagbaar

(iv) Het is u toegelaten om delen van de werken te herproduceren en op te slaan voor persoonlijk gebruik.

(v) Het volledig reproduceren van de inhoud van de e-boeken en werkboeken is niet toegelaten.

(vi) U mag het eBoek niet op meer dan één computersysteem gebruiken tegelijkertijd ongeautoriseerde kopieën van het eBook maken of verspreiden, of het eBoek geheel of gedeeltelijk gebruiken, kopiëren, wijzigen of overdragen, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen.

(vii) Het is niet toegelaten om het werkmateriaal, de werkboeken of bijkomend materiaal aan derden over te dragen

Gebruiksvoorwaarden

(i) U heeft het recht het e-boek te downloaden

(ii) u mag pagina’s van het eBoek afdrukken voor persoonlijk gebruik en in verband met uw werk.

(iii) U kunt bladwijzers, hoogtepunten en notities maken en opslaan zoals voorzien door de functionaliteit van het programma.

(iv) U verklaart zich akkoord het e-boek te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie.

(v) U stemt er verder mee in de werken niet te vertalen, te decompileren of het eBoek uit zijn context te halen, behalve voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet.

(vi) Configuraties voor meervoudig gebruik of netwerkdistributie van het eBoek is uitdrukkelijk verboden.

Copyright

De volledige inhoud van het e-Boek is auteursrechtelijk beschermd. U kan geen afgeleide werken verwijderen, verzenden of herwerken van de e-boeken en hun inhoud. Geen enkel deel van enig hoofdstuk van enig boek mag worden overgebracht onder welke vorm of op welke manier dan ook of gereproduceerd voor een ander doel, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, behalve zoals toegestaan in deze licentieovereenkomst of onder de toepasselijke wetgeving.

Disclaimer

Het e-boek wordt geleverd “zoals het is”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief zonder beperkingen, nauwkeurigheden, weglatingen, volledigheid of impliciete garanties of geschiktheid voor een bijzonder doel of andere incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het e-boek te gebruiken. U erkent dat het gebruik hiervan geheel op eigen risico is. Deze overeenkomst valt onder de Engelse wetgeving. U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.