VCPA Opleidingsprogramma

INTRODUCTIE GESPECIALISEERDE VCPA TRAINING

I. SLACHTOFFERS

Het doel van deze trainingscursus bestaat erin om mensen wereldwijd op te leiden tot hoog-professionele hulpverleners die onmiddellijk kunnen starten met het helen en herstellen van slachtoffers van seksueel en ander geweld in de kindertijd alsook de behandeling van seksdaders om hen te stoppen in hun destructieve handelingen. Deze training is dus voor alle sectoren (hulpverleners, psychiatrie, politiedepartementen, magistratuur,…) Wij bouwen een wereldwijd netwerk om zoveel mogelijk schade te herstellen.

We beginnen eerst met de zorg voor kinderen want zij zijn de toekomst en we moeten er alles op inzetten dat er geen nieuwe daders ontstaan uit de groep slachtoffers. Onderzoek in de V.S. heeft aangetoond dat tussen de 7 en 10 % van de mannelijke slachtoffers van dit geweld, zelf later dader worden. Van de vrouwelijke slachtoffers zijn geen cijfers bekend, terwijl we er kunnen van uitgaan dat ook dit % stijgt. Het overgrote gedeelte van slachtoffers van seksueel geweld, lijden sterk onder de gevolgen van dit geweld en vaak levenslang als er geen adequate hulp is. De Sociale impact is niet te overzien: mensen die in de misdaad terecht komen, in de drugswereld, in de prostitutie, verslaafd raken aan alcohol of medicatie, onder depressies lijden, aan zelf-mutilatie doen, eetproblemen hebben, jaren in psychiatrische hospitalen doorbrengen, zelf een gewelddadige partner worden of gewelddadige partners aantrekken, … de lijst is eindeloos en dit terwijl er zeer veel aan te doen is.

Zonder gespecialiseerde therapie is hun potentieel enorm gecompromitteerd omwille van het feit dat ze het meeste van hun energie nodig hebben om de verwarring, de schaamte, soms zelfs de gruwel proberen te overleven. Uitgebreide studies hierover zijn makkelijk te vinden.

Het dramatische resultaat is gebleken toen de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk wereldwijd publiek werd gemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in vele landen parlementaire onderzoekscommissies werden in het leven geroepen. Hun rapporten zijn dan ook glashelder. Nochtans… de slachtoffers werden tientallen jaren niet geloofd. De daders hadden dus vrij spel om hun vernietigende daden ongestoord verder te kunnen zetten. De kinderen durfden niet te spreken en wanneer ze het wel deden, werden ze zelfs niet gehoord. De moedige getuigenissen tonen nu zonder enige twijfel aan dat deze volwassenen een enorme last met zich meedragen sinds hun kindertijd. Een last die hun hele leven heeft bepaald. Maar evengoed van hun partners, hun familie, hun sociale leven en in uitbreiding de hele maatschappij. Al deze mensen hebben recht op de beste therapie om hen te helpen herstellen van de trauma’s waar ze onder leden en nog lijden.

Misbruikte Jongetjes, Gefrustreerde Mannen Gekwetste Meisjes, Onzekere Vrouwen

Het is een waanidee om te beweren dat slachtoffers van seksueel geweld hier hun hele leven onder zullen blijven lijden. Het is bekend dat er talloze slachtoffers zijn die al decennia in behandeling zijn. Dit is een heel verkeerd signaal naar hen, maar ook naar hun omgeving, die hen als slachtoffers blijft stigmatiseren. Een persoon is veel meer dan alleen een misbruikt kind, een slachtoffer.

De cursussen van de V & CPA – Victim & Criminal Profiling Academy – leggen uit hoe slachtoffers binnen twee jaar (maximaal) kunnen worden hersteld en genezen, zodat ze eindelijk weer tot leven kunnen komen. Of dat ze eindelijk hun leven kunnen beginnen.

Met dit werkboek: “Misbruikte Jongetjes, Gefrustreerde Mannen” kan u als humane professioneel onmiddellijk aan het werk gaan met mannelijke slachtoffers. Het slachtoffer leert zichzelf eindelijk terug kennen zoals hij was voor het misbruik. Alles wordt hem heel duidelijk uitgelegd en hij moet ook taken verrichten om eindelijk duidelijkheid te geven over waarom de zaken zijn zoals ze zijn. Hij wordt hierbij geassisteerd door u als therapeut

Met het werkboek: “Gekwetste Meisjes, Onzekere Vrouwen” kan u eveneens onmiddellijk aan het werk met vrouwelijke slachtoffers

Voor beide werken zijn er 10 modules die moeten worden gevolgd in de specifieke volgorde, om een volledig overzicht te krijgen van wat een slachtoffer is, wat de gevolgen zijn van misbruik en hoe ermee om te gaan.

De officiële cijfers over seksueel misbruik van kinderen worden wereldwijd zwaar onderschat. De meeste landen rapporteren 25%. Studies in de Verenigde Staten en Engeland spreken echter van 33%. Dit cijfer is naar alle waarschijnlijkheid nog hoger. Dit is dramatisch en we moeten dringend ingrijpen om dit geweld op kinderen te stoppen. Omdat elke persoon belangrijk en waardevol is.

SEKS DELINQUENTEN

Maar niet alleen slachtoffers moeten menselijk en professioneel worden hersteld. Daders misbruiken gemiddeld 100 tot 150 slachtoffers in hun seksueel actieve periode (tussen 15 en 70 jaar). Het heeft geen zin om alleen op slachtoffers te focussen, terwijl de daders hun misdaden ongestraft kunnen blijven uitvoeren. Het is daarom belangrijk om daders van seksueel geweld zo adequaat en zo snel mogelijk aan te pakken in grondige en zeer gespecialiseerde therapieën waarbij de primaire focus ligt op het voorkomen van recidive, maar ook op herstel van het slachtoffer en in een bredere context: de hele samenleving. En hoe onvoorstelbaar ook: In de daders wordt het misbruikte kind ook aangepakt.

Om dit te doen, is het uiterst belangrijk om daders bewust te maken van wat empathie en medeleven is en vooral: hoe ze moeten leren wat ‘medelijden of compassie’ worden toegepast, hoe ze kunnen stoppen met misbruiken, wie ze zijn, waarom ze therapie ondergaan, waarom ze terugvallen, woedebeheersing, …

De meeste daders weten helemaal niet wie ze zijn. Dit komt deels door hun eigen kindermishandeling, maar ook door een of meer van de vijf hoofdcategorieën kindermishandeling in de kindertijd:

  • Emotioneel Misbruik
  • Psychologisch Misbruik
  • Fysiek Misbruik
  • Alcohol/drugs of medicatieverslaving van één of beide ouders
  • Seksueel Misbruik

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die het slachtoffer zijn geweest van ten minste drie van de vijf categorieën op lange termijn een hoog risico lopen op het lijden aan posttraumatisch stresssyndroom. Deze problemen komen ook aan bod in de behandeling.

Overzicht Modules

Module 1

Klaar om met Seksdaders te werken? Zorg ervoor dat u goed getraind bent!

Voor mensen die het gevoel hebben iets te hebben of willen doen om het geweld tegen kinderen en volwassenen te stoppen, is er opleiding voorzien om de nodige vaardigheden te verwerven om met zedendelinquenten aan de slag te gaan.

Het dient gezegd dat de huidige opleidingen of trainingen aan universiteiten absoluut niet effectief of toereikend genoeg zijn om met zowel slachtoffers als met zedendelinquenten te werken.

Daarom moet u uw vakgebied uitbreiden en uzelf opleiden op het hoogste niveau. We hebben het over de veiligheid van kinderen en andere potentiële slachtoffers. Het moet inmiddels duidelijk zijn dat het ontbreken van ernstige en positieve resultaten beschamend is. Nooit eerder waren mensen meer het slachtoffer van dit soort misdaad. Ook de justitiële apparaten gaan hier niet vrijuit in.

Tijd om dit in eigen handen te nemen. Met in de eerste plaats Menselijkheid, Geduld, Duidelijkheid, Waarheid, Doorzettingsvermogen, Objectiviteit, Eerlijkheid, Kracht, Onvermoeibaarheid, Krachtige Vaardigheden en Gefocust op veiligheid voor onze kinderen en de hele samenleving.

Dit werkboek geeft u een perfect idee van hoe u een zeer bekwame therapeut kan worden om ook met zedendelinquenten te werken. In deze module word u begeleid door de vaardigheden die nodig zijn om met dit soort daders te werken. Veroordeel de persoon nooit. U kan zijn criminele gedrag beoordelen, maar nooit wie hij is.

Na elke module worden certificaten verstrekt, samen met de werkmappen. Als alle modules zijn doorlopen, wordt er een examen afgelegd en na slagen, een diploma uitgereikt om met daders te gaan werken.

Module 2

Misbruikte Jongetjes, Gefrustreerde Mannen

Dit werkboek is voor mannen, overlevenden van kindertrauma’s. Dit jaar worden, zoals elk jaar, honderdduizenden kleine jongetjes seksueel misbruikt in de Verenigde Staten, Europa en de rest van de wereld. Ze zullen fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gekwetst worden. Elk aspect van hun leven zal hier onder lijden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor vrouwen. Voor hen heb ik het boek voorbereid: Gekwetste Meisjes, Onzekere Vrouwen.

Hij is een gewonde man. Misschien lijdt hij zonder dat hij het weet, onder de effecten van verschillende vormen van misbruik in zijn kindertijd. Misschien ook van seksueel misbruik. In deze module leggen we uit hoe u als professional het slachtoffer kunt helpen bij het doornemen van het werkboek waarbij u hem bij de hand neemt en werkt rond het gebruik van taal in dit taboe onderwerp, over waar hij nu is in zijn leven, over wie hij eigenlijk is, maar ook om te begrijpen wat seksueel misbruik is en wat de impact kan zijn op zijn dagelijks leven.

Er zijn inderdaad verschillende soorten misbruik. En er zijn ook misvattingen over seksueel misbruik van kinderen. Het is belangrijk dat het slachtoffer hierin duidelijkheid krijgt.

Hij kan dit werkboek helemaal zelf doornemen. Maar hij kan ook enige steun vragen aan een goede vriend, een familielid, een priester, een leraar, een menselijke professional om alle onderwerpen die in dit werkboek aan de orde komen te doorlopen. Zowel vrouwen als mannen werden en worden als kinderen misbruikt en het zijn alleen mannen en vrouwen die vanuit een herstelde positie een veiligere wereld voor kinderen kunnen opbouwen. Daarom is het raadzaam om u te laten begeleiden door een bekwame professional om u als het slachtoffer te helpen bij het doormaken van soms moeilijke tijden terwijl hij dit uitwerkt.

De gezamenlijke krachten van beiden zijn onmisbaar om eindelijk een einde te maken aan de epidemische vormen van seksueel misbruik van kinderen. Misschien is ook zijn vrouw of zijn partner slachtoffer geweest en weet niemand het. In module 2 leggen we uit hoe te werken met vrouwelijke slachtoffers van kindermishandeling.

Wanneer u deze module heeft afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules wordt een diploma uitgereikt.

Module 3

“Gekwetste Meisjes, Onzekere Vrouwen”

Dit jaar zullen, zoals elk jaar, honderdduizenden meisjes seksueel misbruikt worden in de Verenigde Staten, Europa en de rest van de wereld. Ze zullen fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gekwetst worden. Elk aspect van hun leven zal hieronder lijden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mannen. Hier gaan we werken met een gekwetste vrouw. Misschien lijdt ze zonder haar medeweten aan de gevolgen van verschillende vormen van misbruik in haar jeugd. Misschien ook van seksueel misbruik. In deze module 2 nemen we u bij de hand om het vrouwelijke slachtoffer te helpen bij het omgaan met taalgebruik in dit taboe-onderwerp, over waar ze nu is in haar leven, over waarom ze zich de hele tijd depressief of boos voelt, waarom ze zichzelf verminkt, waarom ze zoveel problemen heeft in relaties met mannen of vrouwen, wie ze eigenlijk is, wat haar dromen waren en of ze haar dromen kon waarmaken of waarom niet? …

Als menselijke professional moet u zonder beperkingen of angst over seksuele onderwerpen kunnen praten. Sommigen van u zijn mogelijk zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik. Het is raadzaam om hier eerst aan te werken. Voor uw eigen veiligheid. Het is geen goed idee om geconfronteerd te worden met de pijn en de wanhoop van slachtoffers als u uw verleden niet eerst hebt behandeld. Dit betekent niet dat u als therapeut in opleiding niet met slachtoffers of daders kan werken. Helemaal niet, maar ik raad u aan om eerst zelf aan dit begeleidende werkboek te werken zodat u hersteld en voorbereid bent om met slachtoffers te werken.

Wanneer u deze module heeft afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules wordt een diploma uitgereikt.

Module 4

Terug op de Sporen!

De beste therapeuten voor kinderen zijn hun eigen ouders. Het kan ook een familielid of een vriend zijn. Iemand die om het kind geeft en het wil bevrijden van de angst, verwarring en walging. Daar kunnen buitenstaanders perfect op inspelen. Het is belangrijk om al deze slachtoffers uit hun isolement te halen. Of ze nu nog kinderen zijn of tachtig jaar oud. Eindelijk begrepen worden is zo onvoorstelbaar belangrijk dat slachtoffers zich eindelijk vrij en opgelucht voelen.

Deze module werkt rond het werkboek dat bedoeld is voor jongetjes vanaf zeven jaar. Kleine slachtoffers van seksueel geweld, opgesloten in het donker. Dit boek helpt hen eruit te komen. Het wordt aanbevolen om het kind door een bekwame en humanistische professional bij te laten staan om het doorheen dit werkboek te begeleiden . Maar het kind kan het indien nodig ook alleen aan.

De gevolgen van misbruik kunnen onvoorstelbaar zijn. Het potentieel van minstens 33% van de mensen is op de een of andere manier aangetast en gecompromitteerd. Dat komt omdat kinderen die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke ongewenste aanrakingen en geweld een zeer negatief zelfbeeld kunnen creëren. Hun creativiteit komt in het gedrang omdat ze niet meer in zichzelf geloven. Ze vertrouwen zichzelf niet meer en ze hebben het heel moeilijk om zelfs volwassenen te vertrouwen. Ze voelen zich vies, gebruikt, bijna niets. Veel slachtoffers zijn in de war en kunnen nergens heen met deze gevoelens. Sommige slachtoffers zullen er nooit over praten omdat ze zich schuldig voelen over het misbruik. Dat is een van de technieken die daders toepassen: het slachtoffer de schuld geven. Dit heet “projectie”. En je praat niet over je schuldgevoel, je draagt het. Kunnen we ons verbazen over het feit dat er zoveel volwassenen gebroken zijn?

In deze module leert u hoe u kleine jongens, slachtoffer van seksueel misbruik, moet hanteren en begeleiden.

Binnenkort komt er ook een werkboek voor kleine meisjes. We kunnen u hierover informeren als u uw e-mail achterlaat op www.TimeToTalkAboutit.org

Wanneer u deze module heeft afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules wordt een diploma uitgereikt.

Werken met zedendelinquenten is een uitdaging. Een serieuze uitdaging. Maar … heel erg lonend!

Het zijn de meest manipulerende mensen ter wereld. Dit omdat het een manier is geworden om te overleven in de onrust en angsten die ze als kinderen hebben doorgemaakt. Kortom: ze zijn gestopt met emotioneel ontwikkelen en opgroeien tussen de leeftijd van 4 en 7 jaar. Dit zijn zeer belangrijke observaties die ik maakte in meer dan 30 jaar samenwerking met hen. Deze waarnemingen komt u nergens tegen.

Om in balans te zijn, moeten wij als mensen de stroom balanceren tussen ‘rationeel denken’, ‘gevoel’ en ‘seksualiteit’. U kan het vergelijken met een sneeuwman: drie sneeuwballen op elkaar. De bovenste bal vertegenwoordigt het ‘rationele denken’, de middelste ‘de gevoelens (dus empathie en compassie)’ en de onderste bal vertegenwoordigt ‘seksualiteit’.

Om redenen die we tijdens de therapie moeten ontdekken en uitzoeken, is de middelste bal vernietigd of beschadigd. Dus de energie stroomt niet zoals het zou moeten zijn. In deze module bekijken we wat die redenen kunnen zijn en hoe we de schade kunnen herstellen. Als u eenmaal weet wat het is en hoe u eraan kan werken, is dat vrij eenvoudig.

Maar nogmaals: raak nooit verstrikt in de charmes en manipulaties die deze mensen gebruiken om zich in het donker te verstoppen. En geloof nooit een zedendelinquent als hij zegt dat hij het nooit meer zal doen! Zonder deze zeer hooggeschoolde opleiding, waarin u begrijpt hoe hij denkt en werkt, kan ik u verzekeren dat hij het nog een keer zal doen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om te werken met een contract van niet-vertrouwelijkheid met zedendelinquenten. Dit wordt uitgelegd in de module.

Maar let wel: wees zo aardig als u kunt zijn terwijl u met zedendelinquenten werkt. Niet verleidelijk, niet agressief, niet sexy (zeker niet!), Niet naïef … en beoordeel ze nooit als mens. Beoordeel hun misdaden, maar niet de persoon. En wees daar zeer duidelijk in.

Laten we dus beginnen met de training om met zedendelinquenten te werken!

Module 5

Wie ben ik en waarom ben ik Hier?

Deze module is bedoeld voor professionals die met zedendelinquenten werken. Hoewel veel zedendelinquenten zelf het slachtoffer zijn geworden van verschillende vormen van misbruik, kan het geen excuus zijn om andere mensen aan te misbruiken.

‘Wie ben ik en waarom ben ik Hier?’ begeleidt de professional bij de behandeling van zedendelinquenten. Het is het eerste werkboek in een reeks opeenvolgende professionele werkboeken.

Misbruik is een zeer ernstig probleem in onze samenleving en komt in vele vormen voor.

Voor dit werkboek gebruiken we het woord misbruik als volgt:

Acties of gedragingen (inclusief verwaarlozing) die resulteren in fysieke, mentale of emotionele schade. Deze definitie omvat ook illegale seksuele handelingen die leiden tot tijdelijke of permanente emotionele, psychologische of fysieke gevolgen.

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn: slaan en martelen (fysiek misbruik), zware kinderarbeid (fysiek en emotioneel misbruik), onvoldoende medische zorg voor het kind, geen eten of kleding (verwaarlozing), voortdurende kritiek en mentale marteling opleggen aan het kind (mentaal misbruik), onfatsoenlijke blootstelling van seksuele activiteiten aan kinderen of door het tonen van seksueel materiaal aan kinderen (seksueel misbruik), overgedisciplineerde kinderen (fysiek, emotioneel en mentaal misbruik). Alcohol/drugs of medicatieverslaving van één of beide ouders.

Kindermishandeling is geweld tegen kinderen. Het is vaak veel erger dan straatgeweld waarover mensen soms horen of lezen in de media. Het gebeurt in het geheim, kan jaren duren en treft de meest weerloze delen van onze hele samenleving. Misbruik is een enorm probleem in onze samenleving omdat de gevolgen vaak levenslang duren en herstel moeilijk is.

Als u bent misbruikt, zult u merken dat dit hoofdstuk zich richt op de eerste stappen die u kunt nemen om te herstellen van kindermishandeling. Al deze voorbeelden laten eenvoudig zien hoe kinderen worden misbruikt. In latere modules gaan we hebben over op de nog gewelddadiger misdaden tegen kinderen.

Beoordeel de persoon nooit. U kan zijn criminele gedrag beoordelen, maar nooit wie hij is.

Wanneer u deze module heeft afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules wordt een diploma uitgereikt.

Module 6

Empathie en Sympathie

Empathie, mededogen en sympathie voor anderen kunnen worden geleerd. Zelfs als de dader anderen ernstig leed heeft berokkend, zowel fysiek als / of emotioneel. Deze vaardigheden maken de wereld compleet. We zijn allemaal verbonden, of we het nu willen of niet. We moeten dus voor elkaar zorgen. Empathie is een vaardigheid die we leren als we jong zijn. We leren ons te verbinden met anderen, met hun vreugde, hun geluk maar ook met hun pijn en behoeften.

Om de een of andere reden hebben zedendelinquenten niet geleerd hoe ze met anderen in contact kunnen komen. Of misschien was hij een zeer empathisch persoon, maar iemand die hij vertrouwde heeft dit vernietigd. Maar HIJ, en Alleen HIJ, heeft de kracht om opnieuw verbinding te maken met de wereld en de vreugde te voelen om er deel van uit te maken.

Om een van de mensen te zijn waar mensen zich zorgen over hem maken, en dat hij bij alles betrokken is, misschien wel voor de eerste keer van zijn leven. Dit is wat mensen, HEM, gelukkig maakt met zijn leven en met anderen. Natuurlijk kan hij dit doen.

Hij verdient het. Laten we hier samen aan werken! Dat moet het vuur zijn in u als bekwame en humanistische therapeut. In deze module leert u hoe u dit moet doen. Het is hard werken om empathie en medeleven te installeren bij een zedendelinquent, maar het is ook erg lonend om de evolutie door hard werken te zien. En onthoud: hiermee red u kinderen!

Beoordeel de persoon nooit. U kan zijn criminele gedrag beoordelen, maar nooit wie hij is.

Wanneer u deze module heeft afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules wordt een diploma uitgereikt.

Module 7

Waarom deed ik het opnieuw?

In deze module leren we u de cyclus van misbruik te begrijpen en waarom zedendelinquenten zo vaak hervallen. Het moet gezegd: zedendelinquenten onder kinderen behoren tot de criminelen met de meeste terugval. 97% van hen hervalt binnen een tijdsverloop van – gemiddeld – … 4 dagen na het verlaten van de gevangenis. Waarom is dit zo? Omdat dit soort criminelen gemakkelijk zeggen:

“Ik heb mijn ‘factuur’ betaald. Nu ben ik vrij om te doen wat ik wil”

Hij heeft geen gespecialiseerde behandeling of helemaal geen behandeling gehad. Hij is niet uitgedaagd in zijn gedrag, laat staan in zijn gevoelens en denkmethodes. Dus waarom zou hij veranderen?

Het is aan ons om deze daders te begeleiden naar gezonde en fatsoenlijke burgers om de samenleving veilig te houden. Zonder professionele hulp zullen die mensen nooit veranderen. Ze kunnen het gewoon niet. Ze zien het probleem niet. Helemaal. De samenleving heeft een probleem, niet hij.

De Amerikaanse president heeft een wet ondertekend om dit soort misdaden te voorkomen: in december ondertekende president Trump de First Step Act in de wet. De tweeledige wetgeving was de eerste ingrijpende hervorming van het federale strafrechtsysteem in 30 jaar. De nieuwe wet heeft tot doel recidive te verminderen en sommige verplichte minimumstraffen te verlagen.

De president kondigde een vervolgactie aan: de Second Step Act. De voormalige Amerikaanse advocaat Brett Tolman werkte nauw samen met leden van het congres en presidentiële adviseurs om de First Step Act op te stellen. Hij werkte samen met de Trump-regering en leden van het Congres om in 2018 de wet op de hervorming van het strafrecht aan te pakken. Terwijl de First Step Act zich richtte op de pre-release outreach, zal de Second Step Act erop gericht zijn ex-gedetineerden te helpen bij het vinden van werk en huisvesting na hun vrijlating uit gevangenis.

Wanneer u deze module heeft afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules wordt een diploma uitgereikt.

De therapieën zijn zeer interactief en menselijk tussen de professional en de dader. En hoewel er tussen de daders en de therapeut een contract van niet-vertrouwelijkheid is gesloten (dit wordt verder besproken in module II), moet er vooral een onwankelbaar vertrouwen zijn tussen therapeut en dader. Taken moeten elke week worden voltooid en besproken in de volgende therapeutische sessie. Overtreders kunnen poliklinisch of in een gesloten setting worden opgevolgd.

Het doel van de cursus is om een zo compleet mogelijk werkgebied te bestrijken. Elke module is zo ingericht dat u er direct mee aan de slag kan in de praktijk. Er zijn in totaal 10 modules, maar er worden er regelmatig meer toegevoegd.

Module 8

Hoe kan ik Stoppen?

Deze module bevat de werkmap “Hoe kan ik stoppen? Mijn verschillende kringen doorbreken.” Deze werkmappen zijn ontworpen om mensen te helpen en te begeleiden bij hun seksualiteit en bij agressieproblemen

De eerste stappen worden in detail beschreven in “Wie ben ik en waarom ben ik hier?”, Gevolgd door “Empathie en sympathie” en “Waarom heb ik het opnieuw gedaan?” Deze werkmappen zijn solide bouwstenen en fundamenten waarmee u kunt beginnen met het afbreken en opnieuw opbouwen van afwijkend seksueel gedrag van uw klant.

Module 9

Evaluatie van Seksuele Delinquenten

Deze module gaat over het Evalueren van seksuele delinquenten. Ze profileren en voorkomen dat ze opnieuw misbruik maken.

“Ik heb Criminologie gestudeerd, maar heb zoiets NOOIT geleerd. Ik zou graag willen leren van Carine en de cursussen aan de VCPA. Het is zo interessant. S.H.T – student

Inderdaad, niets van het materiaal dat de Academie doceert, wordt gegeven aan de officiële universiteiten of middelbare scholen. Om inzicht te krijgen in de problemen van kindermishandeling en kindermoord en hoe dit in de loop van de tijd is ervaren door professionals en de samenleving, bieden we u deze module “Evaluatie en profilering van seksuele delinquenten” aan.

Iedereen weet het. Kindermishandeling komt in alle bevolkingsgroepen voor. Daders worden ook in alle groepen gedetecteerd. Overal in de wereld.

Om het misbruik van kinderen te stoppen, moeten we absoluut de overtreders stoppen. We moeten ze profileren, ze op de juiste en menselijke manier ondervragen, we moeten een evaluatie maken, en we moeten ze straffen voor hun misdaden, de juiste behandeling bieden en de samenleving herstellen.

Module 10

Duivelse Cirkels – Requiem van een kindermoordenaar – De eeuwige vicieuze cirkels doorbreken

Ik geloof niet meer in het idee dat we als ‘monster’ zijn geboren. Bij elk van de mannen, de moordenaars van kinderen die ik onderzocht, vond ik de wortels van hun afwijkingen. Elke moordenaar werd opgevoed in een gewelddadig of op zijn minst extreem verontrustende gezinssituatie. Nee, het zijn geen ‘geboren monsters’.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om toekomstige verkrachtingen en moorden op kinderen te voorkomen. Door kinderen te behandelen die al vroeg in hun leven vastzaten in verwarring en geweld en door te voorkomen dat ze moordenaars worden.

Deze Module handelt over een Case Study

Diploma

Nadat alle modules zijn afgerond, wordt er een examen afgelegd. Nadien wordt een diploma uitgereikt.

De therapieën zijn zeer interactief en menselijk tussen de professional en de dader. En hoewel er tussen de daders en de therapeut een contract voor niet-vertrouwelijkheid is opgesteld (dit wordt verder besproken in module II), moet er vooral een onwankelbaar vertrouwen zijn tussen therapeut en dader. Taken moeten elke week worden voltooid en besproken in de volgende therapeutische sessie. Overtreders kunnen poliklinisch of in een gesloten setting worden opgevolgd.

Het doel van de cursussen is om een zo volledig mogelijk werkgebied te bestrijken. Elke module is zo ingericht dat u er direct mee aan de slag kan in de praktijk. Er zijn in totaal 10 modules, maar in de toekomst zullen er extra modules worden toegevoegd om met specifieke mensen te werken.

The V & CPA Team