Sale!

Module VIII: Hoe kan ik Stoppen?

$299,00

Hoe kan ik stoppen?
Deze module bevat de werkmap “Hoe kan ik stoppen? Mijn verschillende cirkels van misbruik doorbreken.’ Deze werkmappen zijn
ontworpen om mensen te helpen en te begeleiden bij hun seksualiteit en bij agressieproblemen. Ik raad u ten zeerste aan om te
beginnen met de vorige modules en werkmappen voordat u deze start. De eerste stappen worden in detail beschreven in “Wie ben
ik en waarom ben ik in behandeling?”, gevolgd door “Empathie en Sympathie” en “Waarom heb ik het opnieuw gedaan?” Deze
werkmappen zijn solide bouwstenen en fundamenten waarmee u kunt beginnen met het afbreken en opnieuw opbouwen van het
afwijkende seksuele gedrag van uw klant.
Met al deze technieken kunt u zijn problematisch seksueel gedrag stoppen en vervangen door gezonde gedragspatronen, waardoor
hij veel gelukkiger en socialer wordt. Gelukkige mensen maken geen misbruik van kinderen. Elk hoofdstuk van dit werkboek bevat
taken die de cliënt helpen het materiaal te begrijpen en toe te passen en onmiddellijk te oefenen wat hij heeft geleerd. Als hij een
taak niet begrijpt, bent u er als therapeut. Alle opgelegde taken moeten in de volgende therapiesessie met de cliënt worden
besproken.
Wanneer u deze module hebt afgerond, ontvangt u de werkmap en een certificaat van deelname. Na het afronden van alle modules
en na een kort examen, wordt een diploma uitgereikt.