Sale!

Module 005 Workbook: Wie ben ik en waarom ben ik hier? (NEU)

Original price was: $99,00.Current price is: $49,00.

Let’s take our world back

This book is for your personal use. We hope you’ll find the support and help you so deserve to finally start to live your life! Unfortunately, we need to warn you not to use this material to start working with victims and/or offenders. You need skilled training to do so. You can find our training courses here.

“Wie ben ik en waarom ben ik hier?”
U begeleiden bij de behandeling van zedendelinquenten. Het is het eerste werkboek in een reeks opeenvolgende professionele werkboeken.

Misbruik is een zeer ernstig probleem in onze samenleving en kent vele vormen.

Voor deze werkmap gebruiken we het woord misbruik om het volgende te beschrijven:

Handelingen of gedragingen (inclusief verwaarlozing) die resulteren in fysieke, mentale of emotionele schade. Onder deze definitie vallen ook seksuele handelingen die tijdelijke of blijvende emotionele, psychologische of fysieke gevolgen hebben.

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn: slaan en martelen (fysieke mishandeling), zware kinderarbeid (fysieke en emotionele mishandeling), onvoldoende medische zorg voor het kind, geen eten of kleding (verwaarlozing, psychische mishandeling), aanhoudende kritiek en geestelijke marteling van het kind (psychische mishandeling), een kind op onfatsoenlijke wijze blootstellen aan seksuele handelingen of door seksuele activiteit of door seksueel materiaal aan kinderen te tonen (seksueel misbruik), overgedisciplineerde kinderen (fysiek, emotioneel en mentaal misbruik). Alcohol-, medicatie- en/of drugsmisbruik (een zwaar onderschatte vorm van geweld tegen kinderen)

Kindermishandeling is geweld tegen kinderen. Het gebeurt in het geheim, duurt jaren en treft de meest weerloze mensen in onze samenleving. Misbruik is een enorm probleem in onze samenleving omdat de gevolgen vaak een leven lang duren en herstel moeilijk en pijnlijk is.

Als u bent misbruikt, zult u merken dat dit hoofdstuk zich richt op de eerste stappen die u kunt nemen om te herstellen van kindermishandeling. Al deze voorbeelden laten eenvoudig zien hoe kinderen worden misbruikt. In latere modules gaan we in op nog meer gewelddadige misdaden tegen kinderen.

Oordeel nooit over de persoon. Je kunt zijn criminele gedrag beoordelen, maar nooit wie hij is.